Disclaimer

Door het aanvragen van een wachtwoord en door het gebruik van deze site, verklaart de gebruiker zich akkoord met volgende bepalingen:

  • De gegevens op deze site gelden niet als aanbod tot contract en zijn louter indicatief. Opgegeven prijzen gelden onder voorbehoud van wijziging;
  • De gebruiker gaat akkoord dat Athlon Car Lease Belgium via email of op een andere wijze, informatie stuurt voor commerciële doeleinden.

 

Athlon Car Lease Belgium gaat er van uit dat de getoonde informatie betrouwbaar is maar garandeert niet dat de informatie compleet of accuraat is. De informatie kan zonder waarschuwing of mededeling aangepast worden. Athlon Car Lease Belgium is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade door het gebruik van deze website, informatie en/of materiaal op deze website of door via hyperlinks op deze website verkregen toegang tot informatie en/of materiaal op andere websites. De informatie op deze website is beschermd door intellectuele eigendomsrechten van Athlon Car Lease Belgium en van derden. De informatie mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming worden hergebruikt, op welke wijze dan ook. Het is niet toegestaan om links naar deze website aan te brengen op een manier of in een context die het publiek kan misleiden of op een andere wijze schade kan toebrengen aan Athlon Car Lease Belgium of aan derden.